Sanayi Ve Ticaret Odası Ne İş Yapar?

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 20:01

sanayi-ve-ticaret-odasi-ne-is-yapar

Ticaret ve Sanayi Odalar, Ticaret Odaları Ne İş Yapar?

Ticaret ve sanayi odalarına ait görevlerden bahsederken kanun Ticaret ve Sanayi odalarının yanında, ticaret odalarını, sanayi odalarını ve deniz ticaret odalarını da sayar.

 Bu Odaların Görevleri

Mesleki etik ve yardımlaşma ve iş bölümünü korumak, ticaret ve sanayide genel çıkarlara münasip bir biçimde gelişmesine öncü olmak.

Ticaret ve endüstri ile ilgili bilgi ve haberleri bir araya getirerek ilgililere sunmak, resmi makamlar tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek ve özellikle ticaret ve sanayi çevresinde bu işleri icra edenlerin, mesleklerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyacakları her türden bilgiyi istemeleri durumunda kendilerine sunmak veya bunların elde edilmesinde kolaylık sağlamak.

Ticaret ve sanayiye münhasır gerekli incelemeleri ve araştırmaları yapmak, bölgeleri içinde bulunan, ticaret ve sanayiye yönelik uygulamalara ait dizin, gösterge ve istatistik çalışmaları gerçekleştirmek, bu alanlardaki önemli maddelerin piyasa ücretlerini takip etmek ve gerekli kayıtları gerçekleştirmek ve imkân dâhilinde olan araçlarla ilan etmek.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.

istanbul-ticaret-odasi

 Odaların Amaçları

-Üyelerinin çeşitli ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak,

-Mesleğe ilişkin uygulamalarını kolaylaştırmak,

-Mesleğin genel çıkarlara münasip olarak gelişimini sağlamak,

-Mesleği icra edenlerin ilişkilerinde dürüstlük kurallarını yerine getirmek üzere meslekî disiplin, etik ve yardımlaşmayı korumak ve

-5590 sayılı Kanunda yazılan görev ile çeşitli mevzuatlarla odalara verilen hizmetleri ifa etmek gayesiyle kurulan, tüzel kişilik sahibi kamu kurumu niteliğini haiz mesleki kuruluşlardır.

 Odalara Kayıt Şartı

Ticaret sicilinde kaydı bulunan tüccarlar, sanayi erbabı ve deniz tüccarı ön adına sahip olan bütün gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve bu gerçek ve tüzel kişilerin şubeleri, fabrikaları; bu şube ve fabrikaların bulunduğu yerde bulunan Ticaret ve Sanayi odasına kayıt olma zorunlulukları bulunmaktadır.

Etiketler:, , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir